MÈTODES

La meva manera d’abordar el treball terapèutic consisteix en triar i aplicar la millor tècnica per crear les condicions que facin possible la cura, assumint que qui lidera i genera el procés és, sempre, el propi pacient.

Després de gairebé tres dècades dedicades amb passió a la pràctica professional, he forjat la meva carrera explorant una àmplia gamma de tècniques i mètodes. Amb una curiositat i i un profund interès en cada individu que busca trobar la pau i superar els seus desafiaments, he buscat amb tenacitat recursos que puguin conduir a la recuperació i al benestar.

Potser no tots els mètodes compten amb el mateix suport científic, però la meva experiència en la psicoteràpia m’ha donat la perspectiva per seleccionar amb cura les eines que crec que poden guiar millor el teu procés de recuperació. Cada persona és única, i la meva dedicació és oferir-te un acompanyament basat en anys d’experiència, amb l’objectiu de restaurar la teva salut i benestar amb compassió i comprensió.

Programació Neuro-Lingüística (PNL)

La Programació Neurolingüística (PNL) és un fascinant model que explora la relació entre el pensament, el llenguatge i el comportament humà. Mitjançant aquest enfocament, entenem com les persones processen la informació, construeixen significats i desenvolupen patrons de comportament. En una teràpia psicològica, la PNL es converteix en una eina dinàmica per potenciar l’exploració i la transformació dels processos interns que afecten la salut mental i
emocional.

Dins el context de la teràpia la PNL s’utilitza per identificar i modificar patrons de pensament i comportament que poden ser limitants o contraproduents. Mitjançant tècniques específiques, es treballa amb les representacions mentals, les emocions i les creences per aconseguir canvis positius. A través de la comprensió i la transformació dels patrons cognitius i conductuals, les persones poden experimentar un creixement personal profund i construir eines poderoses per superar els desafiaments emocionals.

Mitjançant les pràctiques desenvolupades en el marc de la PNL, tenim el poder de desencadenar canvis ràpids i profunds en la nostra percepció interna, les emocions i les creences que estan lligades a les experiències doloroses o traumàtiques. Aplicant aquestes tècniques amb cura dins de l’àmbit terapèutic, ens comprometem a transformar la nostra realitat interna, contribuint a l’aparició de més benestar i a la resolució de diversos tipus de trastorns i patologies, tant a nivell psicològic com orgànic. És un camí cap a la llibertat emocional i la recuperació integral.

Teràpia basada en el Mindfulness

La teràpia basada en el mindfulness és una forma de psicoteràpia que integra principis i pràctiques del mindfulness amb les tècniques de la psicologia tradicional. El mindfulness, derivat de les pràctiques de meditació orientals, implica prestar atenció conscient i sense judici a l’experiència del moment present. En la teràpia, aquest enfocament es converteix en una eina poderosa per afrontar el patiment emocional, l’estrès i altres trastorns psicològics.

El mindfulness ensenya a centrar-se en el present, observant pensaments i emocions sense identificar-se amb ells. A través de la pràctica regular, es fomenta la consciència plena i la capacitat de respondre de manera més equànime als desafiaments emocionals i de pensament que sovint condicionen el benestar psicològic. Els professionals, que treballem amb aquest tipus de teràpia guiem els pacients per cultivar aquesta consciència i integrar-la en la seva vida quotidiana.

Aquest enfocament terapèutic ha demostrat ser eficaç en el tractament de diverses condicions, com l’ansietat, la depressió, l’estrès crònic i altres trastorns emocionals. Ofereix eines pràctiques per desenvolupar la resiliència, millorar la qualitat de vida i promoure el benestar emocional i mental.

Hipnosi

La hipnosi terapèutica difereix notablement dels espectacles de teatre o televisius que sovint es vinculen amb aquest concepte. En la teràpia, la hipnosi és una eina respectuosa i focalitzada que permet accedir a estats alterats de consciència. Aquests estats, que van des de la relaxació superficial fins a nivells més profunds, s’indueixen amb suggeriments en un context terapèutic específic i amb objectius definits.

La hipnosi ericksoniana, integrada dins del marc de la PNL, és una pràctica que es basa en les tècniques de Milton Erickson. Contràriament a les percepcions errònies, la hipnosi no implica una pèrdua de control; en realitat, és un estat alterat de consciència que pot revelar recursos i experiències normalment inaccessibles en la vigília. La capacitat d’entrar en aquest estat depèn
de diversos factors, incloent la confiança en l’hipnotitzador i el context del procediment.

És important destacar que sota hipnosi, les persones conserven el control i no poden ser manipulades per fer res en contra dels seus valors. La hipnosi ofereix una oportunitat única per explorar l’inconscient, revelant potencials de recursos que poden contribuir al procés terapèutic.
Aquesta pràctica ofereix una finestra a experiències i aspectes de la personalitat que poden romandre ocults en la consciència habitual.

En el marc de la psicoteràpia és una eina útil per afavorir la consecució d’objectius o metes i per a potenciar i facilitar canvis interns que permeten superar obstacles i, fins i tot, contribuir a la recuperació de l’ansietat, depresió o trauma. Resulta molt efectiva per a deixar de fumar o acompanyar procesos en la pèrdua de pes.

Teràpia Gestalt

La teràpia Gestalt és un enfocament psicoterapèutic que destaca la importància de viure plenament en el moment present, abordant l’individu com un ésser integrat dins del seu entorn. Desenvolupada per Fritz Perls, Laura Perls i Paul Goodman a mitjans del segle XX, la teràpia Gestalt és coneguda per posar l’èmfasi en la consciència, la responsabilitat personal i la comprensió holística dels patrons de comportament.

En Gestalt, el terapeuta guia els clients a prendre consciència del que estan experimentant en el moment present, incloent-hi les seves emocions, pensaments i sensacions físiques. Es destaca l’exploració del “aquí i ara”, fomentant la presa de consciència dels bloquejos i les resistències que poden limitar el benestar emocional.

Un dels principis clau de la teràpia Gestalt és la “percepció organisme-ambient”, que destaca com la nostra experiència està constantment influïda per la nostra relació amb l’entorn. A través de tècniques com el “diàleg gestàltic” i l’ús d’experiments terapèutics, els clients poden explorar noves maneres d’afrontar els seus desafiaments i d’aprofitar les seves pròpies habilitats de resolució de problemes.

 

Coherència Cardíaca

La coherència cardíaca, validada científicament per l’Institut Heartmath, és una tècnica que potencía la regulació emocional i fisiològica a través de la combinació de la respiració conscient i l’atenció plena. Aquesta pràctica facilita que el sistema nerviós autònom entri en coherència, generant un estat harmoniós.

És rellevant entendre que la comunicació entre el cor i el cervell no és unilateral; és bidireccional. A més de rebre informació del cervell, el cor envia de manera contínua senyals que impacten en les funcions cognitives superiors, com la percepció, la memòria, l’atenció i la regulació emocional. La coherència cardíaca, mitjançant la seva influència positiva en aquesta interacció, emergeix com una eina significativa per millorar la salut emocional i física.

A través de tècniques específiques de respiració i atenció conscient, es pot induir aquesta coherència cardíaca i, durant aquest estat, el cos experimenta beneficis significatius, com la reducció de l’estrès, millora del benestar emocional i una major eficiència en el funcionament fisiològic.

La pràctica de la coherència cardíaca ha guanyat popularitat en àmbits de la salut i el benestar com una estratègia eficaç per millorar la resposta del cos a l’estrès i promoure una millora en l’ansietat i el tractament del trauma, entre d’altres. Les tècniques de coherència cardíaca poden ser utilitzades de manera autònoma o com a complement en programes de gestió de l’estrès i millora del rendiment físic i mental.

Aquest enfocament posa l’èmfasi en la connexió entre el cor, la respiració i la ment, buscant un equilibri integral per potenciar la salut global.

Biodescodificació

La biodescodificació, també coneguda com a “biodesprogramació” és una teràpia que es basa en la idea que les malalties físiques i emocionals tenen arrels en esdeveniments o emocions no resoltes del passat, especialment en el context de la història familiar. Aquesta pràctica parteix de la noció que les experiències traumàtiques o les emocions retingudes poden impactar negativament en la salut de les persones.

A través d’aquest enfocament busquen identificar i desprogramar aquestes emocions o creences que es creu que contribueixen a les malalties. Aquest procés implica explorar les connexions entre els símptomes físics o les condicions de salut i els esdeveniments emocionals o traumes del passat. No es centra en la lògica mental, sinó en l’aspecte emocional. D’acord amb aquest enfocament, les malalties están relacionades amb les respostes emocionals a un esdeveniment extern que ha alterat la nostra fisiologia i al que s’ha dotat de significat. El terapeuta de biodescodificació busca de manera persistent la darrera emoció que s’amaga sota l’expressió emocional espontània, ja que es considera clau per a la comprensió i el tractament eficaç dels desafiaments de salut.

La biodescodificació es realitza mitjançant el diàleg terapèutic, on es busca entendre les relacions entre la història personal, les dinàmiques familiars i els símptomes presents. En la seva aplicació s’utilitzen tècniques diverses, en especial eines procedents de la PNL, però també es pot acompanyar de la respiració conscient, el tapping o altres estratègies per ajudar les persones a alliberar les emocions retingudes i/o promoure el canvi de creences.

És important destacar que la biodescodificació no està àmpliament acceptada dins del marc científic de la medicina convencional, i la seva eficàcia pot ser objecte de debat. En la meva pràctica, els protocol que s’utilitzen en aquest abordatge han estat útils i han ajudat a força persones i, en combinació amb altres recursos i tècniques psicològiques ha ajudat al restabliment de la salut. Com en qualsevol teràpia, la decisió d’explorar la biodescodificació ha de ser presa des de la llibertat individual i amb amplitud de mires.

Tant la salut, sigui física o mental, com la pèrdua d’aquesta estan vinculades a diversos factors, els genètics, els hàbits de vida, l’alimentació i també l’experiència emocional que condiciona la resposta del sistema immunitari, l’hormonal i nerviós, qüestió que ja està ampliament demostrada per la ciència moderna.