ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Entenc la teràpia com un viatge a l’interior, fet en companyia, que s’emprèn amb la il·lusió i l’anhel de sanar allò que es presenta desordenat, alterat o pertorbat en la vida de cadascú.

Iniciar una teràpia és, sempre, un acte de valor i també d’humilitat, ja que es tracta d’obrir-se a una altra persona per mostrar allò que no agrada d’un mateix, amb l’esperança de trobar un remei o una solució.

Entenc la teràpia com un viatge a l’interior, fet en companyia, que s’emprèn amb la il·lusió i l’anhel de sanar allò que es presenta desordenat, alterat o pertorbat en la vida de cadascú. El patiment, el dolor o simplement la tensió són el resultat de la pèrdua d’harmonia en la teva consciència, i es manifesta en el teu cos com un intent de cridar-te l’atenció perquè l’ordre pugui ser novament instaurat.

La meva manera d’abordar el treball terapèutic, després d’anys de pràctica, consisteix en triar i aplicar la millor tècnica per crear les condicions que facin possible la cura, assumint que qui lidera i genera tal procés és el propi pacient.
Tinc la ferma creença que dins de cada persona existeix un espai sagrat i pur on es troba el sanador perfecte i que la meva presència simplement ajuda a trobar el camí que condueix cap a ell. En aquest viatge, que transcorre pas a pas, trobaràs eines, procediments i nous patrons que et permetran arribar al teu centre, a les teves pròpies i més genuïnes solucions.

No es tracta de combatre uns símptomes o de lluitar contra una malaltia, sinó més aviat de transmutar o transformar-se al llarg del viatge per ressorgir com una persona més completa i més conscient de qui ets. 

El treball terapèutic no comporta cap risc més enllà de descobrir la veritat més elevada, la que es troba darrere el patiment o els símptomes, siguin aquests emocionals o físics. Quan t’apropis a la veritat, pot ser que t’incomodis en un primer moment, però si ets capaç de seguir cap endavant amb amor i respecte, trobaràs la llibertat i la pau que resideixen en el centre del teu ser.

Al procés de transmutació i canvi l’anomenem aprenentatge. La malaltia (el conflicte o problema), simplement t’està convidant a reconèixer-te i estimar-te d’una manera més completa, i el diàleg terapèutic que et proposo és el marc on poder realitzar aquest trànsit.