MINDFULNESS

La pràctica regular de mindfulness genera canvis en l’estat mental i emocional, proporcionant calma, pau i benestar emocional.
Quan parlem de mindfulness ens referim a la pràctica terapèutica de l’atenció o la consciència plena. És a dir, el conjunt de tècniques que en permetran entrenar la nostra capacitat d’atenció per tal d’arribar a experimentar el present, moment a moment, sense jutjar-lo ni tan sols valorar-lo. Simplement, vivint-lo.

Com a eina de treball psicoterapèutic, el mindfulness resulta molt útil, tant per a ajudar a persones que pateixen algun trastorn o malestar psicològic, com per a afavorir la comunicació entre pacient i terapeuta, propiciant un acompanyament professional de més qualitat humana. Utilitzant aquestes pràctiques al llarg de la teràpia, com a terapeuta aconsegueixo apropar-me a la persona que atenc en un estat de major presència.

La pràctica regular de tècniques de mindfulness generen canvis en l’estat mental i emocional, proporcionant calma, pau i una sensació de benestar. I és que més de 30 anys d’investigació demostren la seva eficàcia; una eficàcia avalada tant en el camp de la medicina i la salut, com en el de les teràpies en psicologia cognitiva-conductual de tercera generació.

Els beneficis del mindfulness

L’evidència científica ha demostrat que la pràctica regular del mindfulness resulta molt eficaç tant a l’hora de tractar problemes d’ansietat i estrès, sigui quina sigui la seva causa, com per evitar recaigudes de depressions. D’altra banda, el mindfulness també pot ser un complement clau en el tractament de trastorns alimentaris, trastorns d’Estrès Post-traumàtic i trauma, addicions, trastorns obsessius compulsius (TOC), Trastorn d’Estrès Post-Traumàtic i trauma, trastorns límits de personalitat (TLP), dolor crònic, fibromiàlgia, malalties coronàries o hipertensió, entre altres patologies.

Millora la salut física i emocional

Redueix l’estrès i l’ansietat

Permet reconèixer les emocions

Millora les relacions afectives

Redueix el pensament rumiatiu

Afavoreix la claredat mental i la concentració

Millora el descans i la qualitat del son

Millora l’autoestima i la confiança

Millora de la capacitat de regulació emocional

Redueix la depressió i evita recaigudes

Millora les habilitats socials

Millora la capacitat d’autoregulació

Redueix la reactivitat davant situacions difícils

Millora la capacitat de prendre decisions

Amplia l’empatia i la compassió

Afavoreix l’autoconeixement

Augmenta la capacitat d’acceptació

Proporciona calma, pau i sensació de benestar

Com et puc ajudar

La pràctica del mindfulness pot ser de gran utilitat per a totes aquelles persones que vulguin millorar la seva salut, reduir el seu nivell d’estrès i ansietat, gestionar millor una malaltia crònica i, en definitiva, restablir el seu estat de benestar i felicitat.

Tant si no has practicat mai mindfulness, com si vols aprofundir en les seves tècniques, pots contactar amb mi, apuntar-te en algun dels cursos que ofereixo regularment o descarregar-te algun dels meus recursos.

La Terapia Gestalt vista desde el maestro del corazón

La Terapia Gestalt vista desde el maestro del corazón

En terapia Gestalt hablamos que el cambio de conciencia se da a través del “darse cuenta”, un proceso que es “aquí y ahora”, siempre cambiando, evolucionando y trascendiéndose a sí mismo. Esta ampliación de la conciencia es gradual a medida que se avanza en la terapia...

Liberando tu vida del miedo para abrazar el amor

Liberando tu vida del miedo para abrazar el amor

En el torbellino de la vida moderna, ¿qué ocurre cuando eliges vivir con autenticidad y en sintonía contigo mismo? En ese momento, te conviertes en un revolucionario de tu propia existencia, desafiando las múltiples presiones que nos empujan a seguir patrones e...

El mindfulness en psicoterapia

El mindfulness en psicoterapia

El mindfulness, una práctica milenaria proveniente de las tradiciones orientales, ha encontrado un lugar destacado en el ámbito de la psicoterapia contemporánea. Desde que en 1975 apareció el primer aritículo sobre mindfulness el interés y la investigación sobre sus...